NTI

Sekcja Koła Naukowego Instytutu Informatyki Stosowanej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

O sekcji

Opiekun: dr. inż. Stanisław Witkowski
Przewodniczący: Marek Świderski, student II roku informatyki

Założona w kwietniu 2016 r. sekcja skupia się przede wszystkim na informatyce kwantowej oraz nowych technikach w informatyce klasycznej.

Potrzeba pogłębiania wiedzy w tym zakresie wynika z możliwości przyszłościowej zmiany sposobu interpretacji realizacji zapisu sygnału informatycznego. Dotyczy to w dużej mierze zagadnień związanych z informatyką kwantową jako zagadnienia teoretycznego z możliwością praktycznych realizacji i wdrożeń. Na świecie od kilku lat zauważalny jest znaczący nowy trend dążący do tworzenia maszyn komputerowych o dużych mocy obliczeniowych jak również konieczność zwiększania bezpieczeństwa informacji. Dlatego przedmiotowe zagadnienia wraz z stawianymi celami pozwolą członkom sekcji koła NTI pogłębiać wiedzę poprzez poszerzanie swoich umiejętności i doświadczeń praktycznych.

Projekty

Budowa symulatora komputera kwantowego
Planujemy wykonanie w języku Python aplikacji która odwzorowuje działanie układów informatyki kwantowej, np. bramek kwantowych. Takie programy co prawda już istnieją, ale z pewnością ich wykonanie da nam znaczne lepsze zrozumienie tej problematyki.

Spotkania

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 11:15 w sali 09 (piwnica) w budynku IIS (ul. Wojska Polskiego 1, Elbląg). Serdecznie zapraszamy.

Kontakt