Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)RekrutacjaTryb studiów
Logopedia - NOWOŚĆ - od 28.05 stacjonarny
Pedagogika wczesna edukacja od 28.05 stacjonarny
Pedagogika pedagogika medialna od 28.05 stacjonarny
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią od 28.05 stacjonarny
Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 28.05 stacjonarny
Studia menadżersko-prawne ** menadżer usług publicznych od 28.05 stacjonarny/niestacjonarny
Studia menadżersko-prawne ** menadżer analiz biznesowych od 28.05 stacjonarny/niestacjonarny


** studia również w formie stacjonarnej-popołudniowej