Instytut Pedagogiczno-Językowy (studia jednolite magisterskie)

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)Tryb studiówCzas trwania
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - stacjonarne 10 semestrów
Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną stacjonarne 10 semestrów
Pedagogika specjalna wczesne wspomaganie rozwoju dziecka stacjonarne 10 semestrów